Δικηγορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας προς επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες και ιδιώτες στον τομέα του ελληνικού και γερμανικού οικονομικού και αστικού δικαίου.

Show all / Hide all

fold faq

Αναγνώριση και αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων

fold faq

Κληρονομικό Δίκαιο

Συνδρομή και εκπροσώπηση σε αποδοχές κληρονομιών, στην έκδοση κληρονομητηρίου στην Ελλάδα, σύνταξη διαθήκης σύμφωνα με το ελληνικό η γερμανικό δίκαιο, αξίωση νόμιμης μοίρας ή άμυνα κατά σχετικών αξιώσεων.

fold faq

Δίκαιο περί ακινήτων

Αγοραπωλησίες ακινήτων και διαχείριση ακινήτων στην Ελλάδα, ανανγαστικός πλειστηριασμός ακινήτων, έρευνα περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα, προσημειώσεις υποθηκών και εξαλείψεις αυτών.

fold faq

Εταιρικό Δίκαιο

Ίδρυση, απόκτηση και διάλυση εταιρειών και υποκαταστημάτων.

fold faq

Δίκαιο συμβάσεων

Σύνταξη συμβολαίων στη γερμανική και ελληνική γλώσσα. Συμβόλαια αγοραπωλησίων, καταστατικά εταιριών, συμβόλαια εμπορικής αντιπροσωπείας και διεθνών εμπορικών συναλλαγών, συμβάσεις εργασίας και γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ), προσαρμοσμένα στο εφαρμοστέο δίκαιο.

fold faq

Εξώδικη η δικαστική διεκδίκηση και είσπραξη απαιτήσεων

Συνδρομή κατά της εξώδικης και δικαστικής διεκδίκησης αξιώσεων και διεκπεραίωσή τους.


RA Savelsberg
Thessaloniki
Fon: +30 2310 443266
Fax: +30 2310 443263
mail(at)rechtsanwalt-griechenland.net